Određivanje cene

Cena se određuje dodavanjem Američkog pdv/a, dostave u okviru Amerike (ako nije besplatna), gabaritnosti artikla i sajta sa kog se poručuje. U cenu su uračunati svi troškovi carine, naše usluge i transportni troškovi do Beograda. Sami možete odrediti orijentacionu cenu na stranici kalkulator.